Welkom bij Pevaro

Pevaro is uw partner met een heldere visie op het gebied van Veiligheid, Arbo, Transport en Logistiek in de breedste zin van het woord.

 

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van scholing in. Enerzijds voor het op peil houden van vaktechnische aspecten, anderzijds een betere afstemming ten aanzien van Arbo wetgeving, eventueel gerelateerd aan de uit te voeren werkzaamheden. Pevaro kan dankzij haar interne kennis en veelzijdigheid voor elk bedrijf praktische en individuele cursussen op maat verzorgen.

 

Met onze opleidingen hebben wij een tweeledig doel voor ogen. Het ene doel is dat de kandidaten slagen voor het examen. Het andere doel is dat onze cursisten de theorie in praktijk brengen en zodoende hun effectiviteit c.q. hun persoonlijke resultaten verbeteren.

 

Daarom is Pevaro een betrouwbare partner voor uw organisatie.

 

Wij maken dan ook graag kennis met u, om te praten over uw bedrijf, uw mensen en wat we voor u kunnen betekenen.