Kies voor kwaliteit

Hoewel Pevaro uitgaat van een specifieke visie ten aanzien van het opleiden en trainen van mensen, wordt steeds aangesloten bij de huidige realiteit en opvattingen van de opdrachtgever.

 

Kennis en ervaring wordt door de docenten/trainers overgebracht op de cursisten. Ieder jaar wordt het lesmateriaal gecontroleerd op de juiste informatie en op het nog up-to-date zijn daarvan. Met deskundige blik wordt deze informatie nauwkeurig getoetst. Onze docenten/trainers zijn mensen uit de dagelijkse praktijk die u professioneel en resultaatgericht trainen, coachen en inspireren tot het verleggen van uw persoonlijke grenzen. Bovendien hebben deze docenten/trainers ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven.

 

Op deze wijze streven wij er naar de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Pevaro doet er alles aan om zo’n hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Onverhoopt kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Graag willen wij u verzoeken deze klachten middels ons klachtenformulier aan ons kenbaar te maken. Zo kunnen wij onze kwaliteitsstandaarden blijven verbeteren.