Klachtenregeling

Bij Pevaro staat kwaliteit hoog in het vaandel. Desondanks kan het altijd voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft over een gevolgde cursus. Graag willen wij dit van u horen, zodat wij dit in de toekomst kunnen voorkomen.

 

Hoe dient u een klacht in ?
Om uw klacht het best mogelijk te behandelen vragen wij u om uw klacht in te dienen per e-mail, per post of het onderstaande klachtenformulier.

 

Per e-mail: marion@pevaro.nl

 

Per post: Pevaro
T.a.v. Mevr. M. Peeters
Boommarterstraat 20
6598 CG Heijen

 

Op uw klacht, die vertrouwelijk wordt behandeld, wordt uiterlijk binnen 2 weken gereageerd. Indien het niet mogelijk is om binnen de termijn te reageren, dan wordt u daarvan in kennis gesteld.

 

De procedure start met informatie verzamelen bij degene die betrokken is bij de klacht. Hierna nemen wij contact met u op om uw klacht nader toe te lichten. Uiteindelijk wordt er aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeren wij u schriftelijk hierover.

 

Bemiddeling en geschillen

Indien bemiddeling voor één of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan op schriftelijk verzoek van de leerling het geschil worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter.

 

Bedrijfsnaam (*)

Aanhef (*)

Achternaam (*)

Telefoon (*)

Email (*)

Onderwerp (*)

Cursus (*)

Datum dat u de cursus gevolgd heeft (*)

Cursus Locatie (*)

Uw Opmerking/Klacht (*)