Klantgericht handelen voor chauffeurs

Steeds nadrukkelijker komt het kwaliteitsaspect van de dienstverlening in de dagelijkse praktijk van chauffeurs naar voren.

De vrachtwagenchauffeur is het visitekaartje van het bedrijf.

Als de laatste beslissende schakel in het contact tussen leverancier en klant niet honderd procent in orde is komt de relatie met de klant in gevaar.

 

Het is niet zo, dat de chauffeur op dit moment niet goed werkt, integendeel.

 

Waar het om gaat is de kantjes even bij te slijpen.

De puntjes op de i zetten! Daarvoor dient deze training Klantgericht Handelen voor chauffeurs.

Met het oog op de toekomst, een gezonde toekomst in een gezond bedrijf voor u en uw collega’s

 

Inhoud van de cursus:

Deze interactieve training is bedoeld om uw medewerkers meer inzicht te geven in het eigen functioneren bij de klant, met daarbij de gevolgen van het niet optimaal functioneren.

De training zal de volgende onderwerpen omvatten: Communicatie, Gedrag en de klant

 

De onderwerpen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden, vervolgens ter discussie gesteld bij de kandidaten, waardoor de beleving en betrokkenheid maximaal wordt.

 

Soort examen

Geen. Ter afsluiting ontvangt de cursist ná afloop van de training een hand out waar nuttige tips in zijn opgenomen alsmede een bewijs van deelname.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen.

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of in company op uw bedrijf.

 

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus.

 

Bijzonderheden

geen

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier.
  • kopie rijbewijs of paspoort.