Ladingzekering

Meerdere ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Dit verhoogt de druk op de chauffeur om het laden, stuwen en verankeren voor de rit goed uit te voeren, zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Tijdens de rituitvoering is het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading, heel belangrijk. Slechts bij ongeveer een kwart van de vrachtwagens is de lading correct vastgezet. Bij elke derde vrachtwagen is het vastzetten van de lading zo slecht, dat de lading wordt beschadigd.

 

Deze training biedt de chauffeur de kennis en vaardigheden die nodig zijn. Tevens gaat de training in op de wettelijke regelgeving binnen de EU en onder meer Duitsland, zodat de lading ook daar veilig en zeker zonder problemen vervoerd kan worden

 

Inhoud van de cursus:

De training is gericht op het verkrijgen van kennis met betrekking tot het zekeren van de lading en het op eenvoudige wijze kunnen toepassen van de regels. De praktijktraining kan aangepast worden aan de situatie in uw bedrijf. Dit houdt in het laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse typen vrachtwagens. In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: – Consequenties van het niet goed laden – Verantwoordelijkheden van de partijen – De krachten die spelen bij de het vervoeren van lading – Methoden en principes van lading zekeren – Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken, wrijvingsmateriaal – Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden – De aspecten die in de theorie worden verteld worden praktisch toegelicht aan de hand van schaalmodellen. – Daarnaast wordt het geleerde in de praktijk getoetst en getraind. – Door het gebruik van eenvoudige tabellen is de theorie eenvoudig toe te passen in de praktijk.

 

Soort examen

Aan deze training is geen examen verbonden. De deelnemers ontvangen na afloop van de training een bewijs van deelname.

 

Frequentie

Op aanvraag

 

Duur

2 dagdelen

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of in company op uw bedrijf.

 

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Rijbewijs C(-E), Chauffeursdiploma

 

Bijzonderheden

Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds krijgen 75% stimuleringspremie op de prijs. Daarnaast kunnen zij een tegemoet koming in de loonkosten ontvangen van € 25,00 per cursist per dagdeel indien de cursus op reguliere werkdagen (ma-vr) tijdens kantooruren wordt gevolgd.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier.
  • kopie rijbewijs of paspoort.

 

Cursuskosten op aanvraag