Code 95 – Nascholing beroepschauffeur

De nieuwe Europese richtlijn voor beroepschauffeurs verplicht bus- en truckchauffeurs tot nascholing. De cursussen moeten in de hele EU onder andere bijdragen aan een betere verkeersveiligheid en minder CO2-uitstoot.

Imago

Nederland heeft goede ervaringen met het huidige chauffeursdiploma en de Europese afspraken zijn daarom grotendeels op de Nederlandse praktijk gebaseerd. De Europese Richtlijn vakbekwaamheid moet zorgen voor:

  • minder verkeersdoden in Europa;
  • een vermindering van CO2-uitstoot en bijdragen aan een beter milieu;
  • meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeur;
  • een beter imago van de beroepschauffeur;
  • een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs;
  • gelijke eisen voor alle Europese chauffeurs.

De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen:

  • Basiskwalificatie
  • Verplichte nascholing

Basiskwalificatie

De basiskwalificatie regelt hoe u beroepschauffeur kunt worden. In Nederland kunt u beroepschauffeur worden door het halen van examens bij CCV. Met de invoering van de Richtlijn verandert de examenstructuur. Nieuw is onder andere dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, twee praktische toetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens.

Verplichte nascholing

Deze nascholingsplicht voor vrachtautochauffeurs gaat in per maart 2009.

Er is afgesproken dat alle bezitters van het huidige Nederlandse chauffeursdiploma in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd krijgen om aan de nascholing te voldoen. De chauffeur moet in deze periode 35 nascholingsuren volgen, voldoet hij / zij hier niet aan, dan mag hij/zij zijn of haar beroep niet meer uitoefenen.

 

Code op rijbewijs vervangt chauffeursdiploma

Met de invoering van de Richtlijn verdwijnt het papieren chauffeursdiploma voor beroepschauffeurs. In plaats hiervan komt er een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. Deze code “95″ komt achter de rijbewijscategorie C en/of D te staan. Achter de code komt de datum te staan waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt. Bijvoorbeeld: 95.08.09.2013.

De code heeft een geldigheid van vijf jaar.

De code wordt verlengt op het moment dat u de verplichte, 35 uur nascholing heeft gevolgd.

Voor de nascholing kunt u kiezen uit een uitgebreide lijst van erkende cursussen. In deze lijst is altijd een cursus te vinden die naadloos aansluit op uw wensen.

Voordelen

Behalve een wettelijke verplichting biedt de Richtlijn ook voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren een bijdrage aan een beter rendement. Medewerkers leren bewuster omgaan met materieel, waardoor ook op kosten kan worden bespaard.

 

Vraag nu direct een offerte aan.