Herhalingstoets ADR Certificaat

ADR-certificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

Om in bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs een herhalingstoets af te leggen.

Deze toets moet zijn afgelegd in het jaar vóórdat de geldigheid van het oude certificaat verloopt.

Nadat het oude certificaat zijn geldigheid heeft verloren dient het basisexamen, eventueel aangevuld met de gewenste aanvullende examens, te worden afgelegd.

 

Inhoud van de cursus:

 • Gevarenklassen
 • Gevaarsetiketten
 • Wetgeving
 • Scheikundige en natuurkundige begrippen
 • Verpakking
 • Brand en brandbestrijding
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Uitrusting van het voertuig
 • Regels tijdens het vervoer
 • Documenten
 • Praktijktraining

 

Soort examen

Mondeling en schriftelijk

 

Frequentie

1 maal per maand.

 

Duur

2 dagen

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of In company op uw bedrijf.

 

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geldig ADR-certificaat.

 

Bijzonderheden

Beide examenonderdelen dienen binnen 1 jaar met goed gevolg te zijn afgelegd.

 

Bij combinaties van ADR modules worden bepaalde kosten eenmalig in rekening gebracht.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

 • Volledig ingevuld inschrijfformulier.
 • Kopie rijbewijs of paspoort.
 • Kopie van het ADR diploma.

 

Opmerkingen

Het mondelinge deel van de verlengingstoets duurt in alle gevallen 20 minuten.

 

Het schriftelijk deel bestaat uit multiple choice vragen.

 • 20 voor het basiscertificaat
 • 20 voor het basiscertificaat met 1 specialisatie
 • 25 voor het basiscertificaat tezamen met 2 specialisaties
 • 30 voor het basiscertificaat tezamen met 3 specialisaties

 

De toetsing is gericht op de bevoegdheden van het in het bezit zijnde certificaat en kan nimmer leiden tot uitbreiding van het soort vervoer en de te vervoeren klassen.