PGS richtlijn Opslag van Gevaarlijke Stoffen

 

De cursus is bestemd voor iedere medewerker en leidinggevende die verantwoordelijk is voor het goede beheer van de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS richtlijnen.

De cursus verschaft de deelnemers de kennis om bestaande opslagplaatsen te beoordelen en om bij eventueel nieuwbouw te kunnen communiceren met vergunningverlener, architect en aannemer.

In elke milieuvergunning worden eisen gesteld aan opslag van gevaarlijke stoffen, meestal gebaseerd op PGS-richtlijnen.

Het lezen, interpreteren en toepassen hiervan is niet eenvoudig, zelfs niet voor deskundigen.

Maar met de basiskennis van deze cursus kan de deelnemer de meeste zaken zelf afhandelen of doelgericht advies of ondersteuning vragen en deze op waarde schatten.

 

Inhoud van de cursus:

wet- en regelgeving

PGS richtlijn

herkennen en opslaan van gevaarlijke stoffen

compartimentering

bedrijfsspecifieke situaties

PGS checklijsten

 

Soort examen

bewijs van deelname

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of in company op uw bedrijf.

 

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Mbo niveau

 

Bijzonderheden

Groepsgrootte: min. 5 pers. – max. 15 personen

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

Volledig ingevuld inschrijfformulier.

Kopie rijbewijs of paspoort.