Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In vele loodsen en magazijnen worden uiteenlopende gevaarlijke stoffen opgeslagen, overgepakt, afgevuld, intern getransporteerd en geladen en gelost.

 

Daarom is het noodzakelijk (Art. 8 Arbo-wet) dat de werkgever zorg draagt voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van alle werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken.

Zodanig dat er een positieve invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid binnen de arbeidsomstandigheden van het bedrijf.

In het ADR is de verplichting opgenomen dat personen wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

 

Deze opleiding is van kracht sinds de laatste wijzigingen van het ADR per 1-1-1999.

 

De opleiding moet, afhankelijk van de verantwoordelijkheden en taken van de betrokken persoon, bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Algemene bewustmaking
 • Functie specifieke opleiding
 • Veiligheidsopleiding

 

Inhoud van de cursus:

 • Wetgeving
 • Toezicht/opsporing
 • Gevaarseigenschappen
 • Gevarenklasse en gevaarsetiketten
 • Verpakking documenten
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Brand- en brandbestrijding
 • Voorkomen ongevallen
 • Kenmerking voertuigen
 • Stuwage/laden/lossen

 

Soort examen

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt men het Certificaat Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 4 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

lager onderwijs, goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

Bijzonderheden

Voor een nadere invulling van deze cursus willen wij u graag van dienst zijn. Maar het bepalen van beginsituaties en doelstellingen komt tot stand op basis van een analyse van probleem stelling en oplossing en vereist daarom een persoonlijk contact. De cursus is namelijk geheel afgestemd (maatwerk) op het soort gevaarlijke goederen die worden gebezigd binnen het bedrijf (maar in overeenstemming met Hoofdstuk 1.3 ADR)

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

 • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
 • kopie rijbewijs of paspoort;

 

Cursuskosten op aanvraag