Elementaire Kennis Logistiek (EKL)

Een uitgesproken cursus voor personen die niet of niet volledig voldoen aan de minimale eisen van MBO+ of ten behoeve van personen die dit voortraject willen benutten als optimale voorbereiding op EJLog – Integrale logistiek.

Tevens is deze cursus uitermate geschikt om als pre-selectie te dienen voor instroom EJLog (goede haalbaarheid prognose)

 

Inhoud van de cursus:

LOGISTIEK

 • de relatie tussen de verschillende bedrijfsfuncties en logistiek
 • keteneffecten ,processen weergeven in schemavorm
 • het klantenorder ontkoppelpunt , basisbegrippen en rekenmethodes uit voorraadbeheer

 

ECONOMIE

 • begrippen omzet, kosten en winst ,balans en resultatenrekening
 • kostprijsberekening ,economische afwegingen bij investeringen
 • economische afwegingen betreffende voorraadhoogte

 

WISKUNDE

 • rekenen met breuken en wortels ,rekenen met procenten
 • rekenen met symbolen ,tekenen van grafieken
 • oplossen van lineaire en kwadratische vergelijkingen ,werken met ingeklede vraagstukken

 

Verder komt aan de orde:

 • Inleiding in de logistiek
 • Functies van voorraden
 • Het KOOP
 • Logistiek is ook rekenen
 • Logistieke activiteiten
 • Logistieke kosten
 • Transport
 • Opslagmethoden
 • Organisatie en administratie
 • Intern transport
 • Basisbegrippen voorraadbeheer
 • Seriegroottes
 • Material Requirement Planning

 

In het onderdeel Wet- en regelgeving komen onder meer aan de orde:

Wet goederenvervoer, Wet gevaarlijke stoffen, Arbeidstijdenwet, AVC/CMR, etc

 

Communicatie gaat in op diverse gesprekstechnieken, o.a. met medewerkers en Klanten, conflicthantering en leidinggeven.

Naast theoretische uitleg wordt gebruik gemaakt van groepsopdrachten

 

Soort examen

Schriftelijk.

 

Frequentie

Op aanvraag

 

Duur

10 dagdelen

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland.

 

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

LBO Niveau

 

Bijzonderheden

Vervolg opleidingsmogelijkheden EJLog (alle modules)

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

 • volledig ingevuld inschrijfformulier.
 • kopie rijbewijs of paspoort.

 

Cursuskosten op aanvraag.