Beoordelings/Functioneringsgesprekken

Beoordelingsgesprekken zijn bedoeld om duidelijk inzicht te krijgen in de eisen die de organisatie stelt aan medewerkers.

De beoordeling van het personeel is zo op een zorgvuldige en controleerbare manier georganiseerd.

 

Het functioneringsgesprek is een middel om de verwachtingen van de medewerker en de leidinggevende bij elkaar te brengen.

Die verwachtingen kunnen betrekking hebben op de werkomstandigheden, werkinhoud, de onderlinge verhoudingen, motivatie en behoefte aan scholing en nieuwe uitdagingen.

Inhoud van de cursus:

  • Communicatie
  • Vaardigheden zoals actief luisteren, vragen stellen, observeren en samenvatten.
  • Het geven en ontvangen van feedback
  • Het maken van werkbare oplossingen en afspraken
  • Het objectief beoordelen van medewerkers

 

Soort examen

Bewijs van deelname.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen.

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of In company op uw bedrijf.

 

Cursustijden

In onderling overleg.

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen specifieke voorkennis vereist.

 

Bijzonderheden

Maximaal 15 cursisten per groep.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier.
  • kopie rijbewijs of paspoort.

 

Cursuskosten op aanvraag.

 

Opmerkingen

In combinatie met de overige modules kunt u zelf uw managementcursus samenstellen op basis van de in uw bedrijf aanwezige opleidingsbehoefte.