Ziekteverzuim/arbeidsverzuim

Kent u dat ook in uw bedrijf? Het ziekteverzuim onder uw werknemers stijgt, uw premies stijgen ook.

De werkdruk stijgt want minder mensen moeten meer werk doen, wat kan resulteren in een verhoogd arbeidsverzuim en stress.

Naar aanleiding van de maatregelen die gericht zijn op terugdringing van het ziekteverzuim, hebben veel bedrijven behoefte aan meer inzicht bij hun leidinggevenden over het ontstaan en het beheersen van verzuim.

In de cursus komt het ziekteverzuim als probleem aan de orde: soorten verzuim, arbeidsverzuim, verzuimstrategie en -beleid, de verzuimcultuur, de Poortwachterwet, enz. Daarna volgen veel praktische cases, gerelateerd aan diverse soorten gesprekken die met betrekking tot verzuim gevoerd worden.

De training ziekteverzuim richt zich op het ontwikkelen van de benodigde kennis en kunde bij leidinggevenden zodat zij de hun toebedeelde rol naar behoren kunnen uitvoeren.

 

Inhoud van de cursus:

  • uw competenties op het gebied van verzuimbeheersing
  • verbeterplannen voor verzuimbeheersing
  • visie op verzuim en wetgeving
  • telefonische verzuim-intake door de directe leidinggevende
  • het verzuimgesprek naar aanleiding van overmatig verzuim
  • het huisbezoek en het herintegratiegesprek.
  • het terugkomgesprek en de consequenties van de wet Poortwachter.

 

Soort examen

Bewijs van deelname.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen.

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of In company op uw bedrijf.

 

Cursustijden

In onderling overleg.

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen specifieke voorkennis vereist.

 

Bijzonderheden

Maximaal 15 cursisten per groep.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier.
  • kopie rijbewijs of paspoort.

 

Cursuskosten op aanvraag.

 

Opmerkingen

In combinatie met de overige modules kunt u zelf uw managementcursus samenstellen op basis van de in uw bedrijf aanwezige opleidingsbehoefte.