Afvalbeheer  

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd afvalbeheer plotseling een hot item. Terecht, omdat het probleem onbeheersbaar dreigde te worden. Vanuit allerlei richtingen en diverse (belangen)groeperingen

werden toen de meest uiteenlopende oplossingen aangedragen. Zoals bijvoorbeeld verbranden, opslaan, comprimeren, bevriezen, begraven, recyclen of gewoon exporteren. Intussen is afvalbeheer geëvolueerd tot een ware wetenschap.

En is er van overheidszijde de nodige wet- en regelgeving uitgevaardigd, compleet met vergunningen, (ont-)heffingen, vrijstellingen en uiteraard een uitgebreid stelsel van boetes en andere maatregelen.

Met de cursus Afvalbeheer verwerft u benodigde en relevante kennis op het gebied van het beheer van afvalstoffen, als onderdeel van de binnen uw organisatie gebruikte bedrijfs- en productieprocessen. Een productieproces levert immers in de regel behalve het uiteindelijke product ook rest- en afvalstoffen, zodat u altijd bewust of onbewust met de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van deze rest- en afvalstoffen wordt opgezadeld. Door deze cursus wordt u zich hiervan bewust en krijgt u gereedschappen om met deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk om te gaan. Verder krijgt u informatie waarmee u uw afvalbeheerstaken kunt toetsen aan de meest recente ontwikkelingen en wet- en regelgeving.

De cursus Afvalbeheer biedt onder meer toelichting op vragen als:

 • wat is afval?
 • is mijn restproduct afval?
 • kan mijn afval hergebruikt worden?
 • wat is gevaarlijk afval?
 • hoe kan ik mijn afvalproductie optimaliseren?
 • hoe en waar vind ik de juiste dienstverlener voor mijn afvalsituatie?
 • hoe stel ik een eisenprogramma op voor mijn afvalstoffenbeheer?
 • waarmee moet ik juridisch en financieel rekening houden?
 • wat gebeurt er met mijn afval, nadat ik het heb afgegeven?

Met deze cursus zet u uw afvalbeheer op het goede spoor en verwerft u bovendien een kader op het gebied van wet- en regelgeving. De bewustwording en daarmee de mentaliteit omtrent afval zal positief worden beïnvloed door deze cursus. 

Voor wie? 

De cursus Afvalbeheer is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar functie te maken heeft met afvalstoffen. Dus managers die verantwoordelijk zijn voor de (kosten van) afvalverwijdering bij hun organisatie, zoals algemene, financiële en technische directeuren, milieumanagers, facility managers, logistiek managers, hoofden technische dienst en inkopers van afvalverwerkingdiensten. Operationeel verantwoordelijke medewerkers zoals de chef magazijn, de chef werkplaats en de medewerker afvaldepot zijn eveneens potentiële deelnemers aan de cursus.

Inhoud 

De cursus Afvalbeheer omvat de volgende hoofdpunten, waarbij bij ieder van deze punten verschillende onderwerpen aan de orde komen:

 • wat is afval en wat doe ik er mee?
 • dynamiek in de afvalketen
 • het verkrijgen van inzicht in de voorkomende afvalstromen
 • inventarisatie bedrijfsafval binnen de eigen organisatie
 • informatie over logistieke middelen en processen
 • praktijkvoorbeelden afvalbeheer 

Certificaat en materiaal 

Het cursusmateriaal omvat een hand-out van de gebruikte Verder maken een map met relevante wet- en regelgeving en andere in overleg bijgevoegde nuttige informatie deel uit van het cursuspakket.

Duur en locatie 

Deze training duurt één tot twee dagdelen en wordt gegeven op locatie bij de klant.