Asbest herkenning

 

Het kan verkeren: van veelzijdig en makkelijk verwerkbaar isolatie-, bouw- en constructie- materiaal tot ernstige bedreiging van de volksgezondheid. Inderdaad, wij hebben het over asbest. Nu is het gebruik van asbest in de

bouwnijverheid alweer jaren geleden verboden, maar het komt nog op genoeg plaatsen voor.

Bijvoorbeeld in gebouwen en woningen die vanaf ca. 1910 tot begin 80-er jaren van de vorige eeuw zijn gebouwd. Men kan dus nog steeds in aanraking komen met asbest.

De Arbo-wet voorziet in regelgeving waar medewerkers van bedrijven en organisaties zich aan (voor het geval dat zij met asbesthoudende producten in aanraking zouden kunnen komen) moeten houden. De training Asbest Herkenning geeft deelnemers inzicht in asbest en het herkennen van dit product. Ook wordt aandacht besteed aan materialen en constructies waar asbest in kan zijn verwerkt. Uiteraard worden ook de gezondheidsrisico’s toegelicht van het omgaan met schadelijke stoffen en vezels.

Voor wie

De training Asbest Herkenning is bedoeld voor functionarissen die operationeel, als toezichthouder of als projectleider zijn betrokken bij werkzaamheden in de bouw en industrie.

Inhoud

 • wat is asbest?
 • toepassing en gebruik van asbest
 • de verschillende soorten asbest
 • in welke materialen is asbest te verwachten?
 • herkennen van asbest
 • slopen en onderhoud van asbest
 • asbest als afval
 • de Nederlandse wetgeving
 • registratie van gevaarlijke stoffen
 • praktisch werken met asbest
 • asbest als risicofactor

 

Certificaat en materiaal

Iedere deelnemer krijgt een hand-out. De training wordt eventueel afgesloten met een theoretische toets. Bij voldoende resultaat krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Duur en locatie

Deze training duurt een dag en wordt gegeven op locatie van de klant.