Ondernemersdiploma Bus

Als men Busondernemer wil worden heeft men een vergunning nodig.

Deze vergunning wordt verstrekt als de toekomstige ondernemer onder andere voldoet aan de eis van vakbekwaamheid.

Deze eis geldt voor degene “die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het beroepsvervoer”.

De andere vestigingseisen zijn kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

 

Inhoud van de cursus:

  • Financieel Management
  • Calculatie
  • Bedrijfsmanagement
  • Voertuigmanagement
  • Personeelsmanagement

 

Naast de vijf bovengenoemde algemene modules moet men een beroepsspecifieke module doen:

 

Wegvervoer Bus

Deze module levert in combinatie met de vijf algemene modules het getuigschrift Bus op (alleen nationale regelgeving)

 

Soort examen

Voor alle modules doet men examen bij het SEB (Stichting Examenbureau Beroepsgoederenvervoer) te Utrecht.

Deze examens worden afgenomen in de maanden februari, april, september en november van elk jaar.

De cursist dient zelf het examen aan te vragen en te betalen aan SEB (070) 307 09 16.

Alle examenvragen zijn meerkeuzevragen met 4 antwoord mogelijkheden.

Alleen bij de vakken Calculatie en Financieel management geldt, dat er ook open vragen worden gesteld.

 

Frequentie

4 maal per jaar.

 

Duur

40 dagdelen.

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland.

 

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus.

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

Bijzonderheden

Cursus is vrijgesteld van BTW.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier.
  • kopie rijbewijs of paspoort.

 

Cursuskosten op aanvraag.