Ondernemersdiploma Goederenvervoer

 

Als men transportondernemer wil worden heeft men een vergunning nodig.

Deze vergunning wordt verstrekt als de toekomstige ondernemer onder andere voldoet aan de eis van vakbekwaamheid.

Deze eis geldt voor degene “die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het beroepsvervoer”.

De andere vestigingseisen zijn kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

Naast de wettelijke verplichting voor het verkrijgen van een vergunning is deze opleiding uitermate geschikt als kennisverbreding voor de medewerkers van de afdeling planning, kwaliteitsmanagers, boekhouders en acquisiteurs.

Ook is de opleiding geschikt voor alle personen die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met de bedrijfstak vervoer.

In de nieuwe opzet doen alle doelgroepen (ondernemers Bus, Taxi én Goederenvervoer) examen in 5 algemene modules:

 

Inhoud van de cursus:

  • Financieel Management
  • Calculatie
  • Bedrijfsmanagement
  • Voertuigmanagement
  • Personeelsmanagement

 

Naast de vijf bovengenoemde algemene modules moet men een beroepsspecifieke module doen:

 

Wegvervoer Goederen

Deze module levert in combinatie met de vijf algemene modules het getuigschrift Nationaal Goederenvervoer op.

 

Internationaal Goederen

Dit is een aanvullende module, die in combinatie met de algemene modules én WG het getuigschrift Internationaal

 

Soort examen

Voor alle modules doet men examen bij het SEB (Stichting Examenbureau Beroepsgoederenvervoer) te Utrecht.

Deze examens worden afgenomen in de maanden februari, april, september en november van elk jaar.

De cursist dient zelf het examen aan te vragen en te betalen aan SEB (070) 307 09 16.

Alle examenvragen zijn meerkeuzevragen met 4 antwoord mogelijkheden.

Alleen bij de vakken Calculatie en Financieel management geldt, dat er ook open vragen worden gesteld.

 

Frequentie

4 maal per jaar.

 

Duur

40 dagdelen.

 

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland.

 

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus.

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

Bijzonderheden

Cursus is vrijgesteld van BTW.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier.
  • kopie rijbewijs of paspoort.

 

Cursuskosten op aanvraag.