Veiligheidstraining Autolaadkraan

Als u al langer met een autolaadkraan werkt dan zijn er vast en zeker situaties geweest waarvan u achteraf zegt: “Dit ging maar net goed”.

De autolaadkraan is een van de hulpmiddelen om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen.

In combinatie met verschillende accessoires kan de autolaadkraan worden gebruikt voor het laden en lossen van bijvoorbeeld hout, zand en schroot.

Ieder jaar worden nog steeds honderden kranen verkocht, waarbij de hefvermogens van 45 ton/meter geen uitzondering zijn.

De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de chauffeur worden steeds strenger.

In de ARBO-regelgeving is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold, zodat de veiligheid en gezondheid – die verband houden met zijn arbeid – voldoende is gegarandeerd.

Tijdens de veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de autolaadkraanmachinist centraal.

De nadruk zal liggen op de Veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbo-wet zijn opgesteld.

De nadruk van de training ligt op het aspect veiligheid aangezien de praktijk uitwijst, dat onjuist en onverantwoord gebruik van de autolaadkraan grote risico’s tot gevolg heeft.

 

Inhoud van de cursus:

  • de wettelijke eisen die aan de bestuurder gesteld worden;
  • de gevaren van het werken met een autolaadkraan;
  • het voorkomen van onnodige risico’s.

 

In het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de autolaadkraan, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen, etc.

 

In de tweede en eventuele opvolgende dagdelen wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf.

 

Soort Examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

Vanaf 2 dagdelen (afhankelijk van de werkzaamheden van de chauffeur, locatie waar gewerkt wordt met de kraan en het gebruik van hijsmiddelen).

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 5 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Minimum leeftijd 18 jaar

 

Bijzonderheden

Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men het certificaat Autolaadkraan bestuurder en een veiligheidsbewijs.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;