Veiligheidstraining Bovenloopkraan

In de ARBO-regelgeving is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold, zodat de veiligheid en gezondheid – die verband houden met zijn arbeid – voldoende is gegarandeerd.

Tijdens de veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de bediener centraal.

De nadruk zal liggen op de Veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de ARBO-wet zijn opgesteld.

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

 

De veiligheidstrainingen van Pevaro zijn praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de bovenloopkraanmachinist.

M.a.w. elke training is maatwerk, Er wordt dus alleen gewerkt met het materiaal waarmee de werknemer daadwerkelijk moet werken.

Alle gegeven veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op zijn dagelijkse werkzaamheden.

In deze veiligheidstraining wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan de techniek van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid, het bedienen van het systeem, maar ook aan het veilig gebruik van goedgekeurde hijsmiddelen en hijsgereedschappen.

De nadruk van de training ligt op het aspect veiligheid aangezien de praktijk uitwijst, dat onjuist en onverantwoord gebruik van de bovenloopkraan grote risico’s tot gevolg kan hebben.

 

Inhoud van de cursus:

  • de gevaren van het werken met een bovenloopkraan;
  • het voorkomen van onnodige risico’s.
  • De verschillende typen hijskranen
  • Hijsgereedschappen; mogelijkheden en beperkingen
  • Hijswerkzaamheden; hand en arm seinen.
  • Wet- en regelgeving

 

Soort examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

Vanaf 2 dagdelen

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 4 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

 

Minimum leeftijd 18 jaar

 

Bijzonderheden

Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men een certificaat en een veiligheidsbewijs (zakpasje).

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;