Ergonomie in het magazijn

‘Ergonomie is het aanpassen van producten of systemen aan de verwachtte gebruikersgroep zodat de omgang ermee veilig, effectief, efficiënt en comfortabel zal zijn’.

Ergonomie is ontstaan op het moment dat men bewust constateerde dat werk, techniek en arbeidsomstandigheden niet vanzelf op de werknemer worden afgestemd.

Na onderzoek bleek dat werk en hulpmiddelen kundig en systematisch verbeterd kan worden om vermoeidheid, ongelukken en ziekteverzuim te verminderen en om de prestaties te verhogen.

 

Inhoud van de cursus:

Het accent bij de training “ergonomie in het magazijn” ligt op het aanleren van veilig ruggebruik in de werksituatie bij ondermeer zitten, tillen en bukken.

Maar ook het juist gebruiken van de diverse interne transportmiddelen die in de werkomstandigheden van het bedrijf worden gebruikt, zoals:

  • het in beweging brengen en stoppen van de pompwagen
  • het laden en lossen van vrachtwagens en containers
  • het in beweging brengen van rolcontainers
  • het veilig gebruiken van elektrische pompwagens
  • op- en afstappen van interne transportmiddelen.

 

Soort examen

geen (bewijs van deelname)

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

1 of 2 dagdelen

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 5 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

Vooropleiding en/of toelatingseisen

LBO niveau

 

Bijzonderheden

Gebruik van de geoefende technieken komt het best tot z’n recht als de training wordt gevolgd door het “hele bedrijf”. Dus niet alleen door magazijn/loodsmedewerkers, maar ook door chauffeurs, kantoorpersoneel en bedrijfsleiding.

Het “wij-gevoel” en de sociale controle die daaruit voortkomt, kan prima resultaten opleveren in de verzuimvermindering door klachten aan het bewegingsapparaat.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;