Veiligheidstraining Hoogwerker

Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter moeten worden uitgevoerd.

Het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, kantelen van de hoogwerker, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de hoogwerker, met alle gevolgen van dien.

Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat, om tijdens het verrichten van werkzaamheden op hoogte of tijdens klimmen en dalen, te vallen, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”.

Hoogwerkers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn.

Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van hoogwerkers en overige technische voorzieningen.

In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

 

Inhoud van de cursus:

Tijdens deze veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal.

De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbo-wet zijn opgesteld.

De training bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte.

De training is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden te ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Dit betekent voor het bedrijf minder schade aan gebouwen, goederen of hefmiddelen, verminderde kans op bedrijfsongevallen, lager ziekteverzuim en gemotiveerd personeel. Tevens voldoet u middels deze unieke trainingsdag aan Art. 8 Arbo-wet, bijscholen en voorlichten van werknemers m.b.t. veiligheid en gezondheid.

 

Soort examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 5 personen)

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Minimum leeftijd 16 jaar

 

Bijzonderheden

Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men een certificaat en een veiligheidsbewijs (zakpasje).

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;