Preventiemedewerker

In het kader van de wijziging van de Arbowet 1998 dient een bedrijf of instelling een preventiemedewerker aan te wijzen die bijstand verleent aan het arbobeleid en de daarmee samenhangende bepalingen.

Daarnaast kan de preventiemedewerker ingezet worden voor het milieubeleid, verzuimbeleid, beleid omtrent brandveiligheid, security management, enzovoorts.

De preventiemedewerker dient doelmatig te zijn opgeleid om de rollen en taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

Inhoud van de cursus:

  • Arbowet en regelgeving
  • Milieuwet en vergunningen
  • Risico inventarisatie en evaluatie
  • Lokale arbo procedure
  • Verzuimmanagement

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen

 

Cursusplaats

Diverse locatie en In Company door geheel Nederland.

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen specifieke vooropleiding nodig.

 

Bijzonderheden

Na afloop zal het certificaat Preventiemedewerker aan de cursist uitgereikt worden.

Hiermee kan worden aangetoond dat u aan de gestelde deskundigheid voldoet.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;

 

Cursuskosten op aanvraag