Veilig werken op hoogte

Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter moeten worden uitgevoerd.

Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en hoogwerkers.

Het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de hoogwerker, met alle gevolgen van dien.

Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

 

De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat, om tijdens het verrichten van werkzaamheden op hoogte of tijdens klimmen en dalen, te vallen, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”.

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor het veilig en verantwoord werken op hoogte.

 

Inhoud van de cursus:

De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht zijn medewerkers op te leiden voor de taken welke hij/zij uitvoert.

Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het werken op hoogte.

Werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren dienen hiervoor doelmatig te zijn opgeleid en getraind.

De Arbo-wet geeft aan dat boven de 2,5 m doelmatige voorzieningen moeten worden getroffen om het risico tot vallen tot een aanvaardbaar minimum te reduceren.

 

Soort examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 5 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Minimum leeftijd 16 jaar

 

Bijzonderheden

Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men een certificaat en een veiligheidsbewijs (zakpasje).

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;