Veiligheidstraining Verreiker

Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen (zoals bos-en bouwterreinen) mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en verreikers.

Maar het werken kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de verreiker of het niet in goede staat bevinden van de machine, met alle gevolgen van dien.

Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat, om tijdens het verrichten van werkzaamheden op hoogte dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”.

Verreikers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn.

Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van deze aparte maar multi-functionele machines. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Inhoud van de cursus:

De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: Toepassingen van verreikers, opbouw en werking van verreikers, uitrustingsstukken, Hijsgereedschappen, risico’s, wetten en regels, rijklaar maken van de verreiker, rijden met de verreiker, opstelling en stabiliteit, veilig heffen, veilig hijsen, dagelijks onderhoud en controle.

 

Soort examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

2 dagdelen

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 5 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Minimum leeftijd 16 jaar

 

Bijzonderheden

Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men een certificaat en een veiligheidsbewijs (zakpasje).

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;