Veilig werken langs de weg

Werken aan of langs de weg brengt risico’s met zich mee. Een wegwerker moet zich van die risico’s bewust zijn.

Bovendien moet hij weten welke maatregelen hij moet nemen voor zijn eigen veiligheid en die van de weggebruiker.

Deze maatregelen staan in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) dat voor ieder werk langs de weg moet worden opgesteld.

Doel:

In de cursus ‘Veilig werken langs de weg’ wordt de deelnemer getraind om zowel vanuit zijn eigen gezichtspunt, namelijk de wegwerker, als vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker te kijken naar de veiligheidssituatie.

Van wegwerkers, maar ook van bijvoorbeeld bermwerkers en kabel- en buizenleggers, wordt verwacht dat zij actief meedenken over de veiligheid.

In de cursus wordt gekeken naar de rol die van de wegwerker in het V&G-plan wordt verwacht.

Bovendien wordt aan de hand van ondermeer checklijsten getraind hoe voor een optimale voorbereiding en alerte houding tijdens een uitvoering van de werkzaamheden kan worden gezorgd.

 

Inhoud van de cursus:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Arbo Wet / Arbobesluit
  • Arbeidsinspectie
  • Risico
  • Algemene veiligheidsvoorschriften
  • Wegmarkering / verkeersborden
  • Tekeninglezen

 

Soort examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

Vanaf 2 dagdelen

 

Cursusplaats

In company op uw bedrijf (minimale deelname 5 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

LBO niveau

 

Bijzonderheden

CAO-partijen hebben afgesproken dat het CAO-personeel dat langs de weg werkzaam is, voor 1 januari 2001 een cursus ‘Veilig werken langs de weg’ moet volgen.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;
  • kopie rijbewijs of paspoort;