Subsidie

In Nederland hebben we verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies.

Zo zijn er subsidie mogelijkheden in diverse sectoren bv: het bouwfonds, agrarische sector, houtverwerkende industrie en kwekerijen, enz.

Klein metaal sector

Ook het OOM (Opleiding, Ontwikkeling Metaalbewerking) geeft werkgevers voor een aantal cursussen een bijdrage in de kosten.

Goederen vervoer

Binnen het goederen vervoer kennen we verschillende opleidingen die in aanmerking komen voor subsidie (SOOB).

Zij subsidiëren een bepaald percentage van de opleiding (exclusief boekengeld en het examen).

Pevaro voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft VTL ons het certificaat “gecertificeerde opleider Transport en Logistiek” verstrekt. via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het  aanvragen en indienen van het  subsidiedossier.

P

Naast deze mogelijkheden onderzoeken wij graag, op uw verzoek en geheel vrijblijvend, of er voor uw onderneming andere mogelijkheden zijn.